I’M partnerem Welconomy

„Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ” pod tym tytułem odbywa się w Toruniu XXIII edycja Forum Gospodarczego WELCONOMY. 07 i 08 marca Zespół Independent Media spotka się przedstawicielami świata polityki, biznesu i nauki, by debatować o kluczowych dla Polski, Europy i świata wydarzeniach minionego roku, a także o kwestiach bieżących, nurtujących opinię publiczną. Toruńskie spotkania podczas Forum Gospodarczego są jednym z elementów nowej strategii rozwoju, jaką wdraża Independent Media, projektując najskuteczniejsze kampanie reklamowe i PR dla marek sektora rolno-spożywczego.

Panelową dyskusję w temacie „Przyszłości polskiej hodowli zwierząt futerkowych” poprowadzi Witold Katner – New Bussines Director I’M.

 

http://www.forumgospodarcze.pl/partnerzy