Za pomocą zaawansowanych modeli ekonometrycznych staramy się wyjaśnić jakie są zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i elementami marketing-mixu, a sprzedażą. W modelach prognostycznych przewidujemy efekty działań marketingowych i w zależności od celów, dostosowujemy narzędzia komunikacji, intensywność  i sezonowość aktywności